Piotr Czekierda

Piotr Czekierda jest wyróżnianym nagrodami menedżerem, przedsiębiorcą i doradcą biznesowym. Specjalizuje się w pracy ze start upami oraz działalności innowacyjnej. Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno kreowanie innowacyjnych produktów i projektów, zarządzanie organizacjami, jak i wspieranie profesjonalistów w rozwoju zawodowym i osobistym.

Piotr pełni obecnie funkcję Pełnomocnika Zarządu KGHM Cuprum ds. Programów Akceleracyjnych.  Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Collegium Wratislaviense.

Poza pracą zawodową, Piotr Czekierda angażuje się także w działalność kulturalną i społeczną: jest współzałożycielem Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość oraz członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka we Wrocławiu.

Więcej informacji o doświadczeniu, osiągnięciach i biografii Piotra znajduje się w zakładce: więcej o Piotrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.