Publications

Piotr Czekierda is the author of publications in the field of personal development, leadership and management (detailed list at the bottom of the page).

Tutoring_Czekierda _okladka_15.indd Solidarity Step By StepMentoring i tutoring - Fragmenttutoring_w_szkole_-_okladka01

 

Tutoring SSL

  • Czekierda P., Fingas B., Szala M., Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, 2015, Wolters Kluwer
  • Łuczewski M., Achremczyk M., Czekierda P., Fałkowska-Warska M., Gawriłow M., Szymborska M., Solidarność krok po kroku / Solidarity step by step, 2015, Centrum Myśli Jana Pawła II
  • Sidor – Rządkowska M., Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, 2014, Wolters Kluwer (współautor artykułu)
  • Czekierda P., Budzyński M., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuska A., Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, 2009, TEO
  • Tutoring jako szansa na odnowę misji polskiego uniwersytetu, 2007, Szkoła Liderów (autor artykułu)
  • Mam 18 lat! I co z tego? Poradnik Młodego Obywatela, 2002, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (redaktor)