Two Wings Institute

Piotr Czekierda jest jednym z fundatorów Two Wings Institute, którego misją jest badanie i rozwój przywództwa służącego dobru wspólnemu oraz odbudowie zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie.

Celami Two Wings Institute są:

  •  prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych dotyczących integralnego rozwoju człowieka, kultury, nauki, edukacji, przywództwa i polityki;
  • prowadzenie badań edukacyjnych, rozwojowych oraz naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz ekonomicznych, w tym filozofii, teologii, politologii, socjologii, historii, psychologii, zarządzania oraz ekonomii;
  • prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, które łączą w sobie dwa skrzydła poznania – rozum i wiarę;
  • badanie i promowanie wartości wypływających z dziedzictwa starożytnej Grecji, Rzymu, tradycji judeochrześcijańskiej i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz badania nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw;
  • promocja polskiej kultury, nauki, historii w Polsce i zagranicą.

więcej informacji: www.twowings.pl

Zapraszamy do kontaktu, udziału w programach Two Wings oraz wsparcia działań TWI!