Startupy i innowacje

Piotr jest mentorem MIT Enterprise Forum Poland – programie akceleracyjnym wspierającym najlepsze polskie startupy w globalnym rozwoju.  W latach 2016 – 2018 jako Pełnomocnik Zarządu KGHM Cuprum odpowiadał za realizację programu współpracy ze startupami technologicznymi w Grupie KGHM. Obecnie, wspiera w zakresie współpracy ze startupami technologicznymi jedną z wiodących polskich firm programistycznych.

W minionych latach Piotr był zaangażowany w realizację Programu Mozart Miasta Wrocław wspierającego współpracę biznesu z nauką oraz członkiem Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii.