Więcej o Piotrze

Piotr Czekierda jest wyróżnianym nagrodami wrocławskim przedsiębiorcą i menedżerem, autorem publikacji, a także doradcą biznesowym. Ma opinię skutecznego innowatora i człowieka z wizją, lidera potrafiącego zjednoczyć ludzi wokół inspirującego celu.

Piotr studiował politologię i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, biznes na IESE Business School w Barcelonie (IFP) oraz kreatywne pisanie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem Leadership Academy for Poland (Class 2016).

Piotr jest współzałożycielem Collegium Wratislaviense w którym sprawuje obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pełni także rolę mentora w MIT Enterprise Forum Poland – programie akceleracyjnym wspierającym najlepsze polskie startupy w globalnym rozwoju.  Piotr Czekierda był nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego Menedżera 2015 roku. Posiada bogate doświadczenie współpracy międzynarodowej – projekty realizował m.in. w USA, Francji, Włoszech, Niemczech, Malcie, Litwie, Słowenii, Białorusi, Izraelu. W latach 2016 – 2018 jako Pełnomocnik Zarządu KGHM Cuprum odpowiadał za realizację programu współpracy ze startupami technologicznymi w Grupie KGHM. Obecnie, wspiera w zakresie współpracy ze startupami technologicznymi jedną z wiodących polskich firm programistycznych.

Poza pracą zawodową, Piotr Czekierda angażuje się w działalność kulturalną i społeczną: jest współzałożycielem Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość oraz członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ( z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wspólnie z żoną jest członkiem Związku Dużych Rodzin 3 Plus.

Piotr Czekierda w latach 2014 – 2018 był członkiem Rady Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia, zasiada także w Radzie Interesariuszy Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił rolę jurora w Konkursie Mikrograntów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  Jest także współtwórcą wrocławskiego cydru premium Meli Melum.

W czasach szkolnych zajmował się teatrem, w czasie studiów pracował jako dziennikarz radiowy (Radio Kolor, Polskie Radio) i prasowy (Dziennik Życie) a także jako wolontariusz służąc dzieciom i młodzieży z trudnych dzielnic oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Jako pracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa został w 2003 roku laureatem Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej. W latach 2006 – 2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” założonego przez prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego. Był autorem pierwszych programów tutoringowych we Wrocławiu. W czerwcu 2014 roku, jako członek – założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny „Nurt”, został laureatem Nagrody Prezydenta Wrocławia za zorganizowanie wrocławskiego Orszaku Trzech Króli, którego był inicjatorem.

Członek zespołu rocznika filozoficznego Teologia Polityczna, w latach 2008 – 2012 kierował wrocławskim Klubem Teologii Politycznej. W okresie 2014 – 2015 był seminarzystą międzynarodowego Programu Skarb Solidarności realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II (wydana w ramach projektu książka miała swoją premierę w Brukseli i była prezentowana na wiodących uniwersytetach amerykańskich, m.in. Brown University, Notre Damme, Purdue, DePaul).

Bardzo lubi literaturę, jazz, blues i koszykówkę. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka we Wrocławiu.